Kunst en Vriendschap

Kunst en Vriendschap bezoekt ook lagere scholen om uitleg en demonstraties te geven over muziek. Hieronder een verslag van zo'n bezoek. Wilt u graag dat Kunst en Vriendschap uw lagere school bezoekt? Neem dan contact op met Ina Maarten Boersma (contact gegevens onderaan de bladzijde).

Verslag scholen bezoek

Foto van Leerlingen tijdens scholenbezoek

Leden van Kunst en Vriendschap hadden het plan opgevat muziek naar de leerlingen van de lagere scholen in Zoetermeer te brengen. Vrijdagmiddag 5 april 2013 was het zover. De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 verzamelden zich in de aula van de basisschool De Saffier. Daar stond een delegatie van 10 K&V muzikanten gereed voor de demonstratie. Allereerst werd verteld wat geluid was. Daarover waren de meningen van de leerlingen verdeeld. Uiteindelijk kwamen ze er gezamenlijk uit dat het "trillen van de lucht" is. Dit mochten ze ook zelf proberen. Rietjes werden uitgereikt met aan een zijde een inkeping. De opdracht was zoveel mogelijk lawaai te maken door op het rietje te blazen. Het enthousiasme was groot maar meer dan wat gesis kwam er niet uit op een paar uitzonderingen na. Die hadden beslist muzikaal talent en mochten gevieren een demonstratie voor hun medeleerlingen geven.

Foto van leerling met grote tijdens scholenbezoek

Inmiddels stonden de muzikanten van K&V gereed om hun instrumenten te demonstreren. De instrumenten van een sopraansax tot en met een bas werden een voor een gedemonstreerd. Het grote verschil tussen de hoog klinkende sopraansax en de grote bijna dreunende bas leidde tot een hilarisch gelach. Dat was ook de reden dat alle leerlingen naderhand in de rij voor de bas gingen staan om daarop te oefenen.

Toen kwam het grote moment. K&V had verenigings-instrumenten meegenomen waar de leerlingen op konden oefenen. De grote bas had de meeste aftrek. Er waren kinderen die door het rietje in de bas te steken er geluid uit probeerden te krijgen. Warempel, het lukte ook nog. Toch was het best moeilijk om geluid uit de instrumenten te krijgen. De meeste geluiden leken op koeien of een kat in nood. Toch hadden enkele van de leerlingen er geen moeite mee. Die noemden we talentvol. Of ze ook muzikaal waren leert de toekomst.

K&V geeft instrumenten in bruikleen om daarmee je muzikale talent te ontwikkelen. Wil je meer weten over een muzikale opleiding of denkt je dat het leerzaam is voor jouw school neem dan kontakt op met Maarten Boersma via e-mail Maarten Boersma.