Kunst en Vriendschap

Muziek maken is leuk, een hobby waar je jarenlang plezier van kunt hebben. Voor kinderen en volwassenen met een muzikale basiskennis (bijvoorbeeld de AMV-cursus van K&V) biedt K&V een instrumentenopleiding aan.
Doel van deze opleiding is om op verantwoorde wijze een muziekinstrument te leren bespelen. Met de voordelen van een vereniging, zoals kontakten met andere afdelingen en diverse verenigingsactiviteiten.

Foto van leerlingen

Welke blaas-instrumenten

De opleiding is gericht op het samenspelen in een van de orkesten van K&V. Er wordt bijvoorbeeld lesgegeven op: bugel, trombone, hoorn, bariton, tuba. Koper-instrumenten worden door K&V in bruikleen verstrekt (zolang de voorraad strekt). De voordelen hiervan zijn de lagere kosten, maar ook de mogelijkheid om eventueel te wisselen van instrument. De lesboeken worden door de leerling zelf aangeschaft.

Individuele aandacht

Foto van leerlingen

De koperlessen worden gegeven op maandag namiddag/avond en woensdagmiddag, door onze gediplomeerde docent Marc Kaptijn. Er worden individuele lessen van 20 of 30 minuten per week gegeven. De methode "Horen, Lezen & Spelen" bevat een lesboek met CD waardoor thuis oefenen een plezier wordt en je met behulp van de CD kunt luisteren of je het goed doet.

Na ongeveer een jaar les wordt gekeken of de leerling in staat is mee te spelen in het Opleidingsorkest. Plaatsing in de orkesten kan alleen als er voldoende ruimte in de betreffende instrumentsectie is en gaat in overleg met de docent/dirigent.

Muziekexamen en diploma's

Een instrument leren spelen gaat niet vanzelf, je zult iedere dag moeten oefenen. In het begin kan dat best wel eens moeilijk zijn, maar al snel zul je merken dat studeren op je instrument gewoon leuk is.
Het is de bedoeling dat de leerlingen ook deelnemen aan examens, als ze daaraan toe zijn. Dit is theorie en praktijk.
Het zijn examens van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) waaraan in heel Nederland door harmonie en fanfare orkesten wordt deelgenomen.

Voor meer informatie over de instrumentlessen kunt u contact opnemen met Centa Verwiel