Kunst en Vriendschap

Contributie

Geldig vanaf 1 januari 2019

De vereniging kent een basiscontributie (per leeftijdscategorie) en toeslagen, die afhankelijk zijn van de activiteiten / onderdelen waaraan wordt deelgenomen.

Algemene regels:

  • Inschrijfgeld is verschuldigd door alle nieuwe leden bij aanvang van het lidmaatschap en staat los van het moment waarop zaken in bruikleen worden genomen;
  • De inning van de verschuldigde bedragen geschiedt verplicht (zonder enige uitzondering) met behulp van automatische incasso-opdrachten;
  • Voor nieuwe leden kent de vereniging een proeftijd. Deze duurt 2 weken c.q. lessen. Hierna zijn direct de contributie en toeslagen verschuldigd;
  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per eerste van de maand, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Als na die datum niet alle eigendommen van Kunst en Vriendschap ingeleverd zijn, blijft men contributie verschuldigd;
  • De vereniging kent een kortingsregeling vanaf het derde (betalende) gezinslid. De korting geldt alleen voor de basiscontributie. Deze regeling is beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
  • De vereniging neemt deel aan de ZoetermeerPas (zie hieronder)
  • De contributie en toeslagen worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de CBS prijsindex, afgerond op € 0,05.
Basiscontributie voor alle leden van alle afdelingen
Leeftijdscategorie Bedrag per maand
t/m 13 jaar € 16,15
14 t/m 18 jaar € 17,60
19 jaar en ouder € 20,75

Toeslag B: Lestoeslag: Voor het krijgen van 20 minuten les per week.
Individueel of groepsles € 36,00 per maand per lid
De eerste 3 jaar geldt een korting van € 16,18, de volgende 2 jaar € 7,59. Als een leerling 5 jaar les heeft gehad, vervalt de korting. Peildatum is de eerste dag van de maand.

Toeslag E: Voor gelijktijdige deelname aan 2 afdelingen
Ongeacht de leeftijdscategorie € 4,60 per maand

Inschrijfgeld
Eenmalig bedrag € 20,00

ZoetermeerPas

Muziekvereniging Kunst en Vriendschap doet mee met de ZoetermeerPas.

De ZoetermeerPas is een voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, educatieve en culturele activiteiten.

De ZoetermeerPas is gratis. De pas is voor inwoners die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit geldt ook voor studenten. Ieder gezinslid krijgt een eigen pas. Bij een aanvraag voor de ZoetermeerPas maakt het niet uit of u spaargeld heeft.

Kunst en Vriendschap past de ZoetermeerPas toe door elke maand 1/12e deel van het jaarbedrag van de ZoetermeerPas af te trekken van de verschuldigde contributie.