Kunst en Vriendschap

De slagwerk groep van Kunst en Vriendschap is bedoeld voor kinderen (en volwassenen) met een ritmisch gevoel. Leerlingen kunnen al vanaf 8 jaar bij ons geplaatst worden. Zij beginnen met het leren van ritmes. Later worden de ritmes verder uitgebreid met notenverdelingen.

Foto van slagwerkmiddag juni 2010

Voor het oefenen thuis krijgen de leerlingen slagwerkstokken en een pad.
De leerlingen kunnen later doorstromen naar de percussiegroep. Hier leren ze spelen op allerlei slagwerkinstrumenten, zoals pauken, bongo’s, triangel, cymbalen, concert-, snare- en grote trom. De kinderen leren dan complete muziekwerken te spelen.

De percussiegroep verzorgt zowel zelfstandig als samen met het fanfare orkest diverse optredens.

Instructeur

Foto van instructeur Michel Ponsioen

De afdeling staat onder leiding van Michel Ponsioen. Michel Ponsioen behaalde als klassiek slagwerker in 1998 zijn diploma docerend musicus aan het conservatorium van Utrecht. Hierna vervolgde hij zijn slagwerkstudie aan het koninklijk conservatorium in Den Haag en behaalde daar in 2000 zijn diploma uitvoerend musicus gespecialiseerd in solo en ensemblespel. Tijdens en na die tijd speelde hij als freelancer in verschillende beroepsorkesten en ensembles in binnen en buitenland. Verder speelde hij ook met verschillende gezelschappen jeugd muziektheatervoorstellingen. Naast dit werk verzorgt Michel Ponsioen slagwerklessen en leidt hij drie amateur slagwerkgroepen. Ook geeft hij het vak "muziek en media" aan een school voor hoogbegaafde kinderen, het zogenaamde Leonardo onderwijs.

Informatie

Voor meer informatie of inschrijvingen kunt u contact opnemen met Annet Goossens (afdelingshoofd slagwerk groep).

Kom eens gezellig kijken en luisteren op onze repetitie avond
Vrijdag van 18:00 - 20:00 uur. Adres: PWA Silverdome (zie route) v.d. Hagenstraat 22d, Zoetermeer.